Nyheder

15/03 - Derfor er klima kompensation ikke vejen frem

I sports- og modebranchen er der et højt fokus på at skabe gennemsigtighed på ens CSR tiltag.

Der findes mange veje til målet og primært er fokus på ens tøj produktion i forhold, hvilke konditioner, som tøjet laves under, materiale osv.

Når det kommer til dokumentation af ens klima påvirkning , så er der begrænset muligheder og det kan kræve et større arbejde at få indhentet og ikke mindst dokumentation fra ens samarbejdspartnere, leverandører og mange finder det uoverskueligt, hvilket er naturligt i forhold til at skabe sig et overblik og ikke mindst hvem der skal arbejde med det i ens virksomhed.

Hvis man som virksomhed virkelige ønsker at gå forrest og tage sit ansvar seriøst, så skal man investere tid og energi på at dyrke ned I sit eget forbrug og ikke mindst logistik setup.

Den nemme løsning, som vi hører flere og flere brands kigger på og som mange logistik firmaer tilbyder er: at ”kompensere” sig ud af problemstilingen, men det kan ikke stå alene og bør være et supplement, men vælger sidst og ikke først. Især hvis ens strategi er at være klimabevist og ikke mindst fortæller at man arbejder med reduktion af CO₂ i virksomheden. For hvis ikke man ved, hvad ens virksomhed har af klima aftryk, hvordan kan man så fortælle sine forbrugere/kunder at man arbejder aktiv med klima påvirkning – jo vist kan man da kompensere, men undersøgelser viser at forbrugere godt kan gennemskue sådanne tiltag.

Vi anbefaler:

  • Få skabt baselinje – udgangspunkt på jeres CO₂ Aftryk i transport kæden
  • Forsendelses mønstre – Sender I hensigtsmæssigt ?
  • Målrettet handleplan med konkrete tiltag og målepunkter

Når man har overblikket, så kan man arbejde strategisk med sit CO₂ aftryk og udfra konkrete tal og KPI´er sætte intern fokus på hvad og ikke mindst hvilke tiltag, som man skal priotere.

Derved kan man påbegynde arbejdet og være på forkanten med nogle af krav forbrugere stiller og ikke mindst nogle af EU lovkrav, som der arbejdes på – såsom CO₂ afgift og dokumentation.

CO₂ Improve. Don’t compensate. Innovate. www.co2improve.com


Kontakt os

    Gratis Logistik rådgivning