Nyheder

12/04 - Få styr på din virksomheds CO2-aftryk i transportkæden

Der er et stort potentiale for at reducere CO₂-udledningen ved at organisere gods- og varetransport mere hensigtsmæssigt. En forudsætning er, at man kender sit CO₂-aftryk i hele transportkæden. Sportsbranchen Logistik har udviklet et værktøj, der kan beregne CO₂-udledningen fra alle led i en virksomhedens transportkæde. Værktøjet skaber et overblik og giver virksomheder mulighed for at optimere jeres gods- og varetransport og på den måde sænke både CO₂-aftryk og logistikomkostninger.

Hvad får virksomhederne ud af værktøjet?

Adgang til et interaktivt værktøj, som giver strategisk indsigt og grundlag for beslutninger:

  • Beregning af jeres CO₂-aftryk i hele transportkæden fordelt på forskellige transportformer (vejtransport, tog, skib, kurer, fly).
  • Råd og vejledning til forbedringer. Fx muligheder for at optimere forsendelsesmønstre, forbedre den måde I organiserer jeres transport, hæve udlastningsgradenmm.
  • Dokumentation for jeres CO₂-fodaftryk i hele transportkæden. Sportsbranchen Logistik leverer en certificeret rapport, der efterlever international standard for beregning af CO₂-udledning fra transport (GLEC / Greenhouse protocol).
  • Dokumentation af jeres CO₂-aftryk i transportkæden kan understøttet jeres arbejde med CSR og bæredygtighed.
  • Mulighed for at stille krav til jeres transportleverandører baseret på konkretedata.
  • Beregning af CO₂- aftryk ved EL kørsel / outsourcing og evt. ROI.
  • Deltagelse i CO₂- reduktions koncepter og netværk.


Hvad kræver det?

At jeres virksomhed ønsker at reduceret CO₂-aftrykket og være en del af fælles netværk og et program, hvor der arbejdes med forbedring og konkrete tiltag for at sænke virksomheds CO₂-aftryk.

Kontakt Sportsbranchen Logistik (Greenway Logistics): Frank Buchmann: info@sportsbranchenlogistik.dk / Tel. +45 60 40 00 0


Kontakt os

    Gratis Logistik rådgivning